Nástroje a spotrebný materiál

  • Rýchla testovacia molekulárna platforma – Easy Amp

    Rýchla testovacia molekulárna platforma – Easy Amp

    Vhodné pre produkty detekcie amplifikácie pri konštantnej teplote pre reakčné činidlá, analýzu výsledkov a výstup výsledkov.Vhodné pre rýchlu detekciu reakcií, okamžitú detekciu v nelaboratórnom prostredí, malé rozmery, jednoduché prenášanie.

  • Macro & Micro-Test Reagencie Release Reagent

    Macro & Micro-Test Reagencie Release Reagent

    Súprava je použiteľná na predbežnú úpravu vzorky, ktorá sa má testovať, na uľahčenie použitia in vitro diagnostických činidiel alebo nástrojov na testovanie analytu.Činidlo účinne štiepi vzorku za špecifických podmienok koncentrácie iónov soli a pH a potom pôsobením iónových povrchovo aktívnych látok sa proteín denaturuje a uvoľní sa nukleová kyselina.